HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã yêu cầu các trường học tăng cường các nội dung giáo dục, truyền thông, nâng cao kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Các nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương kiểm tra, phát hiện các điểm có nguy cơ xảy ra ...
> Xem chi tiết

Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã yêu cầu các trường học tăng cường các nội dung giáo dục, truyền thông, nâng cao kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Các nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương kiểm tra, phát hiện các điểm có nguy cơ xảy ra ...
> Xem chi tiết

  • 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Thư viện ảnh
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 30
  • 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Thư viện ảnh
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 30